Termeni si conditii

Termeni și condiții generale (AGB)

1. Preambul

2. Dispoziții generale

1.         Domeniul de aplicare și aplicarea

2.         Termeni și condiții generale contradictorii

3.         Tranzacțiile viitoare

4.         Modificări ale termenilor și condițiilor generale

5.         Condiții de utilizare și protecție a datelor

6.         Directive privind publicitatea

3. Date şi protecția datelor

1.         Informații generale, informaţii despre publicitate

2.         Transmiterea datelor de către L- C/copilaresc

3.         Transferul datelor prin clienți

4.         Blocarea și ștergerea

4. Siguranță

5. Contracte/Anunțuri/Servicii condiții cadru legal

1.         General

2.         Date de acces și date

3.         Încheierea unui contract

4. Înregistrarea proprie pe platformă

5. Postarea de reclame

6. Alte publicații în media

6. Suport

7. Răspunderea și Garanția

8. Facturare și Plată

1.         General

9. Retragere și Reziliere

1.         General

2.         Informații pentru consumatori

3.         Rezilierea contractului după înregistrarea proprie

10. Dispoziții finale

1.         Păstrarea confidenţialităţii

2.         Succesiune juridică

3.         Formă scrisă

4.         Clauza nulităţii parţiale

5.         Locul de competență și legea aplicabilă

 

1. Preambul

Site-ului www.copilaresc.ro, care este un serviciu de internet parțial contra-cost, parțial gratuit este utilizat ca portal publicitar pentru bunuri, servicii și altele (în continuare "anunțuri"), care pot fi puse la dispoziție și văzute și de persoane private și clienți comerciali. Serviciul de internet este deținut și operat de către Lab-Com Trade GmbH, FN 276083f. Informații suplimentare pot fi găsite în impressum.


2. Dispoziții generale

2.1.      Domeniul de aplicare și aplicarea

Termenii și condițiile generale (denumite în continuare "AGB") ale Lab-Com Trade GmbH (denumite în continuare L-C) se aplică pe site-ul www.copilaresc.ro, precum și pe toate subdomeniile și site-urile care aparțin acestui domeniu.

Acești Termeni și Condiții Generale se aplică tuturor comenzilor, contractelor și tranzacțiilor juridice dintre L- C/copilaresc, pe de-o parte, și utilizatorii și agențiile de publicitate ale serviciului de internet respectiv solicitanții și antreprenorii care utilizează baza de date a solicitantului (denumită în continuare "client"), pe de cealaltă parte. Dacă se menționează în continuare "client", dispozițiile se aplică atât utilizatorilor serviciului de internet, cât și agenților de publicitate. Toate drepturile și obligațiile reciproce ale partenerilor contractuali menționați mai sus sunt determinate exclusiv de conținutul ordinului acceptat de L- C/copilaresc și de prezenţii Termeni și condiții generale de utilizare și de afaceri.

2.2.      Termeni și condiții generale contradictorii

Termeni și condiții generale contradictorii se aplică numai dacă L- C/copilaresc le-a prezentat în mod expres în scris.

2.3.      Tranzacțiile viitoare

Termenii și condițiile generale se vor aplica și tranzacțiilor viitoare între părțile contractante, chiar dacă nu se va face nicio referire la ele într-un viitor contract, dar această dispoziție nu se aplică tranzacțiilor consumatorilor.

 2.4.      Modificări ale termenilor și condițiilor generale

L- C/copilaresc își rezervă dreptul de a modifica oricând acești termeni și condiții. Clientul va fi informat despre schimbare prin trimiterea unui e-mail. Utilizarea serviciul de Internet al L- C/copilaresc, se consideră că înseamnă acceptarea modificărilor. În cazul în care clientul nu este de acord cu modificările, acesta este liber să-și șteargă contul.

 2.5.      Condiții de utilizare și protecție a datelor

"Termenii de utilizare și protecția datelor" se aplică în cadrul acestor Termeni și condiții generale.

 2.6.      Directive privind publicitatea

"Directivele privind publicitatea" se aplică în cadrul acestor Termeni și condiții generale.
Aceste directive sunt: 
Pe siteul copilaresc.ro, se poate adăuga anunțuri de către persoane fizice și juridice numai cu produse, servicii, animale de companie reale în schimbul unei taxă de înregistrare, anunț valabil pentru 30 de zile pe site. În această perioadă, L- C/copilaresc poate să modifice sau să șteargă anunțurile uplodate de către clienți.

 

3. Date şi protecția datelor

În măsura în care versiunea actuală a declarației privind protecția datelor descrie în mod diferit sau mai specific domeniul de protecție a datelor, acesta are prioritate față de dispozițiile de la punctele 3.1-3.4.

 3.1.      Informații generale, informaţii despre publicitate

Dispozițiile privind protecția datelor în versiunea valabilă a Legii privind protecția datelor și Ordonanța de bază privind protecția datelor (DGVO) vor fi respectate. Clientul este astfel de acord cu faptul că L- C/copilaresc să stocheze, folosească și evalueze master data și datele despre trafic indicate și existente, precum și toate datele rezultate din relația de afaceri pentru serviciile sale și realizările asociate (de exemplu, administrare, contabilitate, securitatea datelor, controlul protecției datelor, pentru studii de piață, pentru studii, oferte pentru satisfacerea cererii, servicii, servicii cu utilizare suplimentară și/sau pentru îmbunătățirea serviciului în cadrul procedurii automatizate și pentru îmbunătățirea performanțelor), precum şi ca evaluări și/sau statistici și să valorifice rezultatele obținute din acestea (de exemplu, să le publice, să le pună la dispoziția altora). În plus, clientul este de acord că L- C/copilaresc poate utiliza aceleași date pentru a trimite informații despre produse și servicii, precum și oferte speciale și promoții despre acestea prin poștă, e-mail, fax, telefon sau SMS. Acordul poate fi revocat de client în orice moment, în scris, prin e-mail la adresa info@copilaresc.ro sau prin poștă la adresa indicată în termenii tehnici. L- C/copilaresc este, de asemenea, îndreptățită să stocheze și să utilizeze protocoalele adreselor IP în cadrul reglementărilor legale. Datele stocate sunt protejate corespunzător de L- C/copilaresc în conformitate cu stadiul actual al tehnicii. L- C/copilaresc nu este răspunzătoare pentru intervențiile ilegale ale unor terțe părți (de exemplu, viruși, hacking). L- C/copilaresc poate utiliza terțe părți pentru serviciile sale și pentru prelucrarea datelor cu respectarea reglementărilor relevante privind protecția datelor. Clienții recunosc că datele furnizate pot fi vizualizate de terțe părți.

 3.2.      Transmiterea datelor de către L- C/copilaresc

Clientul acceptă în mod expres și renunță la executarea oricăror pretenții, de exemplu, din cauza încălcării protecției datelor, datele furnizate de acesta vor fi stocate și transmise autorităților de stat (poliție, instanțe judecătoreşti, autorități, asociații de protecție împotriva concurenței neloiale sau altor instituții autorizate să întreprindă acțiuni în conformitate cu § 14 UGB, precum şi Consiliului de Publicitate al Austriei), care efectuează investigații cu privire la materiale/conținut care sunt difuzate de client prin L- C/copilaresc sau care se referă la activități ilegale efectuate de client. Aceasta include, de asemenea, activități în domeniul comunicațiilor electronice private. În plus, clientul este de acord cu transferul datelor către orice altă terță parte ale cărei drepturi sunt încălcate prin difuzarea conținutului sau a activităților ilegale de către client prin intermediul L- C/copilaresc sau care susține că a făcut acest lucru într-o manieră inteligibilă. Aceasta se aplică în special în cazul transmiterii de date unor terțe părți prin intermediul unei cereri de informații în conformitate cu, de exemplu, § 18 (4) ECG.

 Dispoziții speciale pentru clienții comerciali:

Clientul este de acord în mod expres că datele sale (transmise) pot fi transmise de către L- C/copilaresc unor asociații autorizate de protecție a creditului și instituții de credit în scopul evaluării creditului. Acest consimțământ este revocabil în orice moment. Vezi 3.1.)

 3.3.      Transferul datelor prin clienți

Atenție: Clienții trebuie să furnizeze datele personale prin intermediul platformei cu cea mai mare atenție și prudenţă. L- C/copilaresc nu își asumă nicio răspundere pentru utilizarea necorespunzătoare a datelor publicate pe platformă/puse la dispoziția terților. Se subliniază în mod expres că datele personale publicate pe Internet și/sau pe suporturi de tipărire/accesibile altora nu mai sunt supuse confidențialității. În acest caz, L- C/copilaresc nu are nicio influență asupra respectării reglementărilor privind protecția datelor de către terți.

 3.4.      Blocarea, ștergerea

L- C/copilaresc va rezilia contul de client, va închide contul de utilizator al clientului, respectiv va şterge anunțul sau alte anunţuri postate și va rezilia contractul imediat în cazul în care se dovedește că un client s-a comportat împotriva cerințelor legale, împotriva termenilor și condițiilor generale actuale, inclusiv liniile directoare de publicitate și condițiile de utilizare, precum și în alte moduri împotriva bunelor maniere, reputației sau intereselor lui L- C/copilaresc sau comportamentul său afectează funcționalitatea paginilor web prin comportamentul său. Clientul nu are nicun drept la o cerere de despăgubire. L- C/copilaresc are dreptul la întreaga taxă convenită. Orice alte pretenții ale L- C/copilaresc rămân neafectate. Prin rezilierea contului, blocarea clientului, ștergerea unui anunț sau a altor conținuturi, precum și sistarea serviciului, L- C/copilaresc are dreptul de a șterge toate datele importate (inclusiv fotografii) fără nicio obligaţie de despăgubire.


4. Siguranța

Din motive de securitate, clientul trebuie să introducă numele de utilizator/parola doar după ce a introdus adresa URL: www.copilaresc.ro în bara de adrese a browserului și a accesat astfel pagina copilaresc. Clientul este însuși responsabil pentru acest lucru în cazul în care a transmis datele de acces prin pagini false.

 
5. Contracte/Anunțuri/Servicii condiții cadru legal

5.1.      General

Serviciul de internet furnizat de către L- C/copilaresc este destinat pentru a fi utilizat ca o platformă de publicitate. Clienții pot plasa anunțuri pe această platformă de publicitate sau utilizatorii pot contacta agenții de publicitate și pot încheia contracte.

L- C/copilaresc oferă doar informații și condiții tehnice pentru clienți. Anunțurile de cumpărare și de închiriere și contribuțiile clienților nu reprezintă oferte legale obligatorii din partea L- C/copilaresc. Revendicările din contractele încheiate între clienți nu pot fi invocate împotriva L-C/copliaresc. L-C/copliaresc însăși nu devine partener contractual al contractelor încheiate exclusiv între clienți. Îndeplinirea acestor contracte încheiate prin intermediul platformei are loc exclusiv între clienți.

"Funcțiile" oferite de L-C/copliaresc și supuse costurilor reprezintă oferte ale L-C/copliaresc pentru încheierea unui contract cu privire la funcția respectivă.

L- C/copilaresc nu este nici intermediar, nici broker. Prin urmare, L- C/copilaresc nu este răspunzătoare pentru încheierea sau neîncheierea unui contract între clienți sau pentru un anumit succes al unui anunț. L- C/copilaresc nu este responsabilă pentru corectitudinea datelor de identitate ale clienților și/sau accesibilitatea unui client la datele de contact indicate. Dacă prevederile Legii protecției consumatorilor nu sunt obligatorii prin lege, se aplică prevederile pentru antreprenori (UGB sau alte prevederi legale relevante). Fără confirmarea scrisă a L- C/copilaresc, acordurile orale, promisiunile și informațiile, în special din partea angajaților/vânzătorilor L- C/copilaresc, nu se aplică - dacă dispozițiile legale obligatorii (de exemplu, KSchG) nu prevăd altfel.

Clientul nu are dreptul să descarce informațiile afișate pe un computer și/sau un suport de date. Descărcarea repetată și sistematică a unor părți din informațiile prezentate în ceea ce privește tipul și domeniul de aplicare este echivalentă cu descărcarea unei părți semnificative a informațiilor prezentate în ceea ce privește tipul și domeniul de aplicare. În special, este interzisă utilizarea programelor de calculator pentru citirea automată a datelor, de exemplu, Scraping, Crawlern, Spidern sau Bots.

Imprimarea informațiilor prezentate este permisă numai în scopuri private și numai în măsura în care este absolut necesară. Orice utilizare a informațiilor prezentate în scopuri comerciale, în special utilizarea comercială, este exclusă.

 5.2.      Date de acces și date

Clientul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor de acces (de exemplu, numele de utilizator, parola etc.) și să le protejeze de accesul neautorizat al terților. Clientul trebuie să raporteze imediat abuzul și/sau utilizarea neautorizată lui L- C/copilaresc în scris. Până atunci, fiecare acces și fiecare acțiune legată de contul său de utilizator sau de utilizarea serviciilor este atribuită clientului.

În cazul în care clientul nu se conectează pentru o perioadă de 12 luni, L- C/copilaresc își rezervă dreptul de a dezactiva contul fără niciun drept al clientului în acest sens.

 5.3.      Încheierea unui contract

Datele furnizate de către client trebuie să fie corecte, complete, veridice și în conformitate cu prevederile legale.

Utilizarea serviciilor este permisă persoanelor fizice de la vârsta de 18 ani care pot încheia un contract obligatoriu, precum și minorilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, cu acordul părinților lor.

L- C/copilaresc își rezervă dreptul, în special din următoarele motive - și fără niciun drept de despăgubire din partea clientului - să respingă contractul fără a preciza motivele, să îl dizolve, să blocheze clientul sau să șteargă orice publicitate plasată fără compensare.

·         în caz de încălcare a acestor termeni și condiții, inclusiv regulile de publicitate și condițiile de utilizare

·         în caz de publicitate terță parte sau link-uri către alte site-uri web

·         în cazul în care există motive întemeiate de a suspecta utilizarea abuzivă a serviciului de internet sau a serviciilor L- C/copilaresc

·         în caz de încălcare a dispozițiilor legale, dispoziții contractuale esențiale, obiceiuri morale, reputație sau interese legitime ale L- C/copilaresc

·         în cazul încetării relației contractuale dintre client și L- C/copilaresc din cauza încălcării de către client a prevederilor contractuale esențiale

·         în cazul unor informații incomplete sau incorecte la comandare sau în lipsa furnizării probelor sau documentelor necesare

·         în absența aprobărilor oficiale (de exemplu, licență comercială), a incapacităţii juridice

·         în cazul întârzierii plății către L- C/copilaresc (a se vedea punctul 3.1).

·         în cazul în care structura taxelor L- C/copilaresc este omisă în mod deliberat

·         în cazul anunțurilor respinse de Consiliul de Publicitate austriac

Toate drepturile și obligațiile serviciului de internet L- C/copilaresc se aplică și angajaților clientului sau altor terți (agenți delegați) cărora le-a fost acordat în mod legal dreptul de a utiliza acest serviciu. Clienții răspund pentru terțe părți la fel ca şi când ar fi vina lor.

5.3.1. Înregistrarea proprie pe platformă

Înregistrarea propriei persoane (pe L- C/copilaresc) creează o relație contractuală pe o perioadă nedeterminată între L- C/copilaresc și client în conformitate cu prezenții Termeni și condiții generale.

Înregistrarea se face contra-cost și permite utilizarea de funcții suplimentare (de exemplu, agent de căutare, lista de vizionări) și este o condiție prealabilă pentru postarea anunțurilor pe portalul Internet al L- C/copilaresc. Nu există un drept de înregistrare.

 5.4. Rularea anunţurilor

Veți găsi îndrumările complete pentru postarea anunțurilor în Regulile noastre de publicitate; aceste reguli sunt parte integrantă a acestor Termeni și Condiții Generale. Anunțurile care nu respectă aceste reguli vor fi șterse fără înlocuire.

Clientul ia la cunoştinţă că, contractul de postare a anunțurilor sau achiziționarea de opțiuni/servicii suplimentare cu L- C/copilaresc se încheie prin acceptare în scris, prin e-mail sau pop-up, prin selectarea interactivă a produselor/serviciilor pe platformă, prin acceptarea unei oferte obligatorie sau prin furnizarea efectivă de servicii.

Publicarea unui anunţ are loc numai în forma oferită (formatul, câmpurile, lungimea textului, etc.). L- C/copilaresc are dreptul să publice anunțul numai după 72 de ore (sau în cazuri speciale sau în circumstanțe speciale, chiar și după) după postare.

L- C/copilaresc poate să-și extindă și/sau să-și schimbe prestaţiile în orice moment și are dreptul să posteze reclame pe www.copilaresc.ro. L- C/copilaresc are, de asemenea, dreptul, dar nu este obligat, să optimizeze documentele transmise de către client (de exemplu, fotografii, videoclipuri etc.) potrivite pentru publicare, respectiv să le schimbe din motive de securitate. Clientul este responsabil pentru corectitudinea datelor și a informațiilor furnizate de acesta.

Anunțurile sunt dezactivate automat după termenul convenit. Dacă a fost convenită postarea anunțului pentru o perioadă nelimitată, anunțul rămâne activ până când clientul îl dezactivează sau îl șterge - în orice caz, însă numai pentru maximum 12 luni.

Toate informațiile privind durata anunțurilor și explicațiile produselor pot fi găsite la www.copilaresc.ro.

L- C/copilaresc are dreptul, dar nu este obligat, să verifice la postarea anunțurilor conformitatea legală și să sugereze modificările care par necesare. L- C/copilaresc poate face intervenții din punct de vedere legal și fără consultarea prealabilă cu clientul (de exemplu, ștergerea legăturilor cu concurenții, marcarea ca "publicitate" etc.).

Clientul recunoaște că pot apărea abateri de calitate în zona online sau în zona de imprimare în comparație cu documentele originale (de exemplu, fotografii). L- C/copilaresc nu își asumă nicio răspundere pentru abaterile în ceea ce privește calitatea imprimării sau erorile de transmisie.

5.5. Servicii ale clientului

Clientul este responsabil pentru verificarea și orice modificări aduse postării în ceea ce privește conținutul, legalitatea, temporalitatea sau altă corectitudine, actualitate etc., precum și dezactivarea și ștergerea din momentul în care anunțul este activat până la expirarea termenului convenit. Odată cu postarea anunțului, clientul confirmă în mod expres publicarea în această formă; L- C/copilaresc nu îşi asumă nicio responsabilitate.

Prin urmare, clientul este (mai) obligat să dezactiveze sau să anuleze imediat anunțurile curente (de exemplu, vânzarea de bunuri oferite).

Nu este permis clientului să realizeze mai multe postări de anunțuri. Anunțurile trebuie postate în categoria corectă sau într-o anumită regiune. L- C/copilaresc își rezervă dreptul de a publica anunțuri fără notificarea prealabilă a clientului în coloana corectă și/sau de a șterge anunţurile dintr-o coloană greșită fără o corectare simultană prin postarea în coloana corectă, precum și prin mai multe destinații de postare.

Articolele oferite trebuie să se afle în posesia fizică a clientului.


6. Drepturile de autor și drepturile de autor auxiliare

Clientul recunoaște în mod expres că L- C/copilaresc are dreptul la drepturi exclusive și drepturi conexe la imaginea generală, precum și la anumite părți ale anunțurilor create de L- C/copilaresc, precum și la reclamele trimise de terți și alte conținuturi publicate pe www. L-C/copilaresc.at (texte, mărci comerciale, fotografii, baze de date, layout etc.). Aceasta include, printre altele, utilizarea nerestricționată și offline a acestor conținuturi. Aceste drepturi îi rămân permanent lui L- C/copilaresc, chiar dacă utilizatorul nu mai este înregistrat pe L- C/copilaresc.

Cu excepția cazului în care s-a stabilit altfel cu clientul în scris altceva, nu se transferă drepturi la postări  odată cu plata taxei.

În consecință, clientul nu are dreptul să utilizeze reclamele create de L- C/copilaresc în afara site-urilor web ale L- C/copilaresc, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris cu L- C/copilaresc.

Clientul nu are permisiunea de a influența designul paginilor web L- C/copilaresc sau al unei reclame (de exemplu, optic, structural).

Prin postarea sau plasarea anunţurilor (de exemplu, prin selectare proprie, interfață de date), agentul de publicitate însuși sau în numele titularului dreptului L- C/copilaresc acordă dreptul exclusiv și transferabil de utilizare pentru a disemina, modifica, edita, publica sau face public aceste conținuturi în cadrul L- C/copilaresc și partenerii săi/mass-media pentru o perioadă nelimitată de timp și spațiu.

Acordarea drepturilor include în același timp dreptul lui L- C/copilaresc de a utiliza reclamele etc. pentru scopuri de publicitate proprie. L- C/copilaresc are dreptul, dar nu obligația, de a se opune intervențiilor ilegale în drepturile de utilizare transferate în numele lui L- C/copilaresc sau de a pretinde eventualele acțiuni în justiție. Agentul de publicitate va sprijini L- C/copilaresc în orice caz în cel mai bun mod posibil în cazul apărării de către L- C/copilaresc. Agentul de publicitate trebuie să notifice imediat L- C/copilaresc în scris despre orice pretenții ale terților care i-au fost aduse la cunoștință.


7. Răspunderea și garanția

L- C/copilaresc nu este răspunzător pentru ca anunțurile să se posteze online și/sau să fie dezactivate/șterse la un anumit moment.

L- C/copilaresc nu este răspunzătoare pentru un anumit succes al unui anunț publicitar și nici pentru executarea unui contract încheiat pe piață (de exemplu, achiziționarea de bunuri). L- C/copilaresc nu este, de asemenea, răspunzător pentru bunurile, serviciile etc. oferite pe piață, şi nu oferă nici garanție, nici când vine vorba de daune, răspundere pentru produse etc. Bunurile oferite, serviciile etc. nu reprezintă oferte obligatorii din partea LC/copilăresc. L- C/copilaresc nu este nici agent, nici broker. L- C/copilaresc nu are nicio obligație de a obține sau transmite informații suplimentare despre bunurile, serviciile etc. oferite/promovate de clienți.

În cazul în care conținutul recuperabil sau reclamele clienților sau în numele acestora sunt postate și făcute accesibile, L- C/copilaresc nu își asumă nicio răspundere pentru conținutul, precizia, oportunitatea sau fiabilitatea, utilizarea incorectă, erorile tipografice, erorile de transmisie etc. accesibilitatea persoanelor pe baza informațiilor specificate.

Clientul serviciului de internet declară că utilizează serviciul Internet numai în limitele prevederilor contractuale sau legale și fără a încălca drepturile terților. În particular, clientul declară că nu va folosi, modifica, falsifica, șterge sau face ilizibile drepturile de autor, concurența, mărcile comerciale și alte drepturi ale terților fără consimțământul lor.

Clientul declară că îl va considera L- C/copilaresc nevinovat şi neresponsabil în orice caz ce ţine de pretenții ale unor terțe părți fondate în aria sa de responsabilitate. În consecință, clientul se angajează să-l considere în totalitate nevinovat şi neresponsabil pe L- C/copilaresc (inclusiv costurile ce ţin de avocat și cheltuielile de judecată) în cazul în care L- C/copilaresc face obiectul dreptului civil sau penal, judiciar sau extrajudiciar, în special prin acuzații private de insultare, defăimare, (UWG) sau din cauza unei infracțiuni civile și/sau a unei daune de credit (§ 1330 ABGB) sau din cauza unei încălcări a Codului Penal sau a unor proceduri în temeiul MediaG, a Legii drepturilor de autor, precum și a altor drepturi de proprietate intelectuală din aceste AGB.

Garanția L- C/copilaresc pentru clienți se extinde numai la reproducerea anunțului plătit în conformitate cu standardele tehnice actuale și la disponibilitatea corespunzătoare a datelor. Anunțurile și/sau serviciile gratuite (agentul de căutare, listele de vizionare, livrarea de anchete) nu dau dreptul la afirmații de drepturi. Nu se asumă nicio răspundere, respectiv nu există compensații pentru erorile care nu afectează semnificația anunțului.

L- C/copilaresc nu este răspunzătoare pentru daunele care rezultă în urma utilizării abuzive a datelor transmise unor terțe părți (de exemplu, în reclame, e-mailuri, aplicații, recomandări etc.).

Anunțurile create sau modificate de L- C/copilaresc în mod automat sau manual reprezintă întotdeauna doar o sugestie, care se vor posta de client după o examinare obiectivă și legală detaliată.

Reclamații: Reclamațiile de orice fel a anunţurilor - cu condiția să nu aibă loc nicio modificare proprie/schimbare - vor fi comunicate imediat la la L- C/copilaresc în scris, cel târziu în termen de 2 zile lucrătoare de la publicarea/schimbarea anunțului, menţionându-se motivul reclamației. Ulterior, anunțul va fi considerat acceptat fără defecte.

În cazul unui defect al unui anunţ plătit pentru care L- C/copilaresc este responsabil, agentul de publicitate are dreptul, la alegerea lui L- C/copilaresc, să facă o nouă postare inițială în măsura în care anunţul este întemeiat. Dacă o îmbunătățire nu se realizează în decursul perioadei rezonabile, agentul de publicitate poate solicita o reducere a prețului numai după stabilirea unui termen rezonabil și încercarea de a se îmbunătăți. În plus, agentul de publicitate nu are dreptul la nicio pretenție, dacă nu este prevăzut altfel de lege.

Agentul de publicitate este în mod special responsabil pentru înregistrarea corectă a anunțurilor, fotografiilor și altor materiale care trebuie plasate în format definit în meniu în stare perfectă. L- C/copilaresc nu își asumă nicio răspundere pentru corectitudinea anunțurilor sau pentru modificările introduse prin telefon.

Clienții sunt ei înșiși responsabili pentru salvarea și stocarea datelor de care au nevoie (de exemplu, pentru procesarea comenzilor, păstrarea dovezilor, arhivarea etc.) prin intermediul unui mediu de stocare independent/extern. L- C/copilaresc are dreptul de a șterge toate datele, inclusiv fotografii la 3 luni după expirarea/ștergerea (dezactivarea, etc.) anunțului.

L- C/copilaresc nu este răspunzătoare pentru compatibilitatea serviciului de internet cu hardware-ul sau software-ul, pentru disponibilitatea constantă, pentru viruși, utilizare incorectă sau deteriorare cauzată de funcționarea necorespunzătoare cauzată de hardware-ul și software-ul necorespunzător a clientului, precum şi erori care rezultă din conexiunea la Internet sau în alt mod din utilizarea datelor sau a serviciului de Internet. Clienții sunt, de asemenea, responsabili pentru link-urile pe care le utilizează.

L- C/copilaresc subliniază că L- C/copilaresc poate restricționa sau suspenda temporar serviciile sale din motive necesare (de exemplu, întreținere, securitate, capacitate, motive de îmbunătățire). Aceste măsuri nu reprezintă o suspendare și nu pot fi adăugate la un timp de suspendare, chiar dacă sunt efectuate în aceeași perioadă de performanță în care apare un defect.

L- C/copilăresc indică în mod expres faptul că producția neautorizată de copii, postarea linkurilor neautorizate (framing) sau publicarea de reclame a unei terțe părți ascunse ca oferta proprie nu poate fi complet exclusă. L- C/copilaresc se va strădui, în măsura posibilului din punct de vedere tehnic și legal și rezonabil, să prevină aceste proceduri. În acest sens, agentul de publicitate îi dă lui L- C/copilaresc consimțământul necesar. Cu toate acestea, agentul de publicitate nu are nicio pretenție față de L- C/copilaresc de la o procedură neautorizată, care totuși a avut loc şi a venit de la o terţă parte.

În cazul în care L- C/copilaresc este răspunzător pentru daune în conformitate cu reglementările legale, răspunderea L- C/copilaresc este limitată la intenție și neglijență. Orice răspundere suplimentară a L- C/copilaresc, în special pentru neglijență ușoară, daune atipice, pierderi de profit, daune cauzate de defecte, daune indirecte și consecvente, pagube produse terților etc. sunt excluse. Răspunderea L- C/copilaresc este în orice caz limitată la suma/prețul prezentului ordin la client. Sarcina de aducere a probei pentru vina lui L- C/copilaresc revine clientului. Revendicările pentru despăgubiri expiră în orice caz în termen de șase luni. Aceasta se aplică în cazul în care dispozițiile legale obligatorii nu prevăd altfel (de exemplu, Legea privind protecția consumatorilor).

Se exclude o răspundere a L- C/copilaresc pentru daune cauzate de forță majoră (de exemplu grevă, crime de război, cutremur).


8. Facturare și plată, Dreptul de retragere pentru consumatori

8.1.      General

Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, se aplică taxele rezultate din lista de prețuri valabilă, care poate fi vizualizată pe www.copilaresc.ro în rubrica de anunţuri respectivă (listele de prețuri pentru pachetele de oferte pot fi solicitate la adresa info@copilaresc.ro). L- C/copilaresc își rezervă dreptul de a colecta comisioane de la clienți, de exemplu pentru opțiuni suplimentare sau pentru utilizarea serviciilor etc. Preţurile sunt listate în lista de prețuri pentru opțiuni suplimentare. Clienții suportă toate costurile și cheltuielile asociate cu plata (de exemplu, transfer bancar), cum ar fi taxele bancare, taxele de manipulare. Sumele/prețurile care trebuie plătite de consumator nu includ taxa pe valoarea adăugată legală, taxele și alte taxe suplimentare (prețuri nete), care sunt notate separat.

Plata se efectuează în principiu înainte de activarea anunţului (de exemplu, anunțuri, opțiuni suplimentare, servicii etc.) și trebuie să aibă loc în conformitate cu posibilitățile de plată specificate de către L- C/copilaresc (card de credit, on-line banking sau prin cupoane, etc.).

L- C/copilaresc are dreptul de a emite o factură totală pentru toate serviciile furnizate de L- C/copilaresc, indiferent dacă acestea sunt datorate în contracte diferite.

Atunci când plătiți cu cardul de credit prin intermediul furnizorului nostru de plăți, o factură va fi trimisă prin e-mail după introducerea datelor de bază. Când plătiți prin SMS, deducerea apare pe factura lunară mobilă. L- C/copilaresc își rezervă dreptul de a rotunji sume în sus sau în jos până la 1 cent în întregime.

Facturile trebuie notificate în termen de 14 zile de la primire, în caz contrar acestea se consideră acceptate de client.

Pentru chitanțele de plată, clientul comercial trebuie să precizeze numărul clientului, codul privat al clientul L- C/copilaresc și/sau numele său de utilizator (adresa de e-mail). Clientul va fi taxat pentru orice alte cheltuieli efectuate pentru cercetare. Numai cu alocarea corectă are loc efectul de debitare a datoriei.

În cazul în care plata se efectuează prin card de credit sau debit direct, clientul trebuie să se asigure că, cardul de credit sau contul nu a fost blocat sau nu a expirat, în caz contrar, orice întârziere a plății va fi suportată de client. În acest caz, se poate percepe o dobândă de întârziere la client.

Dacă plata este procesată pe platformă prin intermediul unui furnizor de servicii de plată, L- C/copilaresc nu este răspunzătoare pentru securitatea datelor sau pentru rezervările incorecte cauzate de erorile furnizorului de plăți.

L- C/copilaresc își rezervă dreptul de a oferi plata unor reclame individuale sau a unor opțiuni sau servicii suplimentare prin intermediul unui credit anterior plătit (preplătit). În acest caz, clienții trebuie să aibă un credit suficient. Clienții își pot vizualiza soldul contului în orice moment în "Administrarea anunţurilor" (My L- C/copilaresc). Reclamațiile trebuie făcute în termen de 14 zile de la ultima modificare, altfel contul este considerat acceptat.

Tichetele preplătite sau creditele percepute prin intermediul unui furnizor de plăți sunt valabile timp de 12 luni. Nu se va restitui creditul neutilizat.

L- C/copilaresc nu este răspunzătoare pentru niciun abuz, furt, pierdere de credit sau alte date și/sau informații legate de contul de credit etc. pentru care L- C/copilaresc nu este responsabil.

În măsura în care agentul de publicitate nu respectă termenele de livrare și, prin urmare, publicitatea nu poate fi publicată sau publicată la timp, acesta nu va avea pretenția de la L- C/copilaresc la plata remunerației convenite. Acest lucru se aplică și în cazul în care L- C/copilaresc blochează în mod legitim agentul de publicitate sau șterge publicitatea din motive pentru care agentul de publicitate este responsabil.

8.2 Dispoziții speciale pentru clienții comerciali:

Prețurile nu includ impozitul legal pentru vânzări, precum și toate celelalte taxe, impozite și taxe valabile (de exemplu Taxa de publicitate de 5%).

8.3 Dacă taxele sau alte taxe sunt ulterior introduse sau prescrise, ele sunt suportate de client.

 

9. Anulare, retragere și reziliere

9.1.      General

Transmiterea terminării relației contractuale de către L- C/copilaresc prin e-mail este suficientă și este considerată primită odată cu confirmare de livrare a serviciului de server sau de poștă al clientului.

9.2 Informații pentru consumatori

Dreptul de revocare se aplică consumatorilor în sensul legii, care se referă la funcții cu plată (anunţuri, etc.).

Clientul poate revoca contractul pentru o funcție facturată în termen de 14 zile calendaristice, fără să prezinte motive în scris (e-mail). Perioada începe cu ziua încheierii contractului. Pentru a respecta termenul limită, este suficient să trimiteți revocarea în timp util. Revocarea trebuie trimisă la: info@copilaresc.ro

Atunci când achiziționează o funcție, clientul este de acord că L- C/copilaresc va activa în întregime funcția plătită imediat și înainte de expirarea perioadei de revocare. În același timp, clientul recunoaște că își pierde dreptul de retragere prin activarea imediată și completă a serviciilor cu plată.

 9.3. Rezilierea contractului după înregistrarea proprie

În plus, clientul care este consumator are dreptul la posibilitățile legale de retragere fără restricții.

Clientul își poate dezactiva anunțul (sau opțiunea suplimentară, serviciul, etc.) în orice moment chiar înainte de expirarea termenului convenit. În acest caz, clientul rămâne obligat să plătească remunerația integrală.

L- C/copilaresc are dreptul de a desfiinţa contractul în orice moment din motive importante (reziliere extraordinară). Motive importante sunt în special motivele menționate la punctul 5.3.


10. Dispoziții finale

10.1.    Păstrarea confidenţialităţii

Informațiile, datele, documentele, secretele comerciale și de firmă, ideile, know-how-ul, codurile etc. (scurt "Informații"), care devin cunoscute clientului în contextul relației de afaceri cu L- C/copilaresc, sunt de confidențialitate strictă - independent de modul în care acestea au fost primite (prin mijloace electronice, tipărite etc.). Sunt excluse astfel de informații, care sunt deja cunoscute în general sau sunt accesibile publicului sau sunt desemnate în mod expres de L- C/copilaresc ca neconfidențiale. În consecință, clientului i se interzice să utilizeze informațiile confidențiale în afara scopului contractului și nici să le pună la dispoziția terților fără autorizație. Confidențialitatea se consideră, de asemenea, că a fost convenită după orice reziliere a contractului.

 10.2.    Succesiune juridică

Toate drepturile și obligațiile trebuie transferate succesorilor legali (succesiune individuală, universală). Clientului nu i se permite să transfere drepturi și obligații către terți fără consimțământul scris expres prealabil al L- C/copilaresc.

10.3.    Formă scrisă

Nu există acorduri verbale secundare. Orice modificări și completări ale acordurilor încheiate cu L- C/copilaresc în contextul serviciilor de internet trebuie să fie făcute în scris; acest lucru se aplică și acordurilor și asigurărilor auxiliare, precum și modificărilor ulterioare ale contractului și renunțării la cerințele scrise.

 10.4.    Clauza nulităţii parţiale

Nulitatea dispozițiilor individuale nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții ale AGB, iar clauza nevalidă se înlocuiește cu o clauză valabilă, care se apropie cât mai mult posibil din punct de vedere economic și juridic de prima din punct de vedere al sensului și scopului său. Acest lucru se aplică, de asemenea, în mod analog în cazul unei lipse în dispoziții.

 10.5.    Locul de competență și legea aplicabilă

Legislația austriacă se aplică tuturor relațiilor juridice dintre L- C/copilaresc și clienții serviciului, excluzând standardele de referință ale DPI sau Convenția ONU privind contractele de vânzare internațională a mărfurilor. Locul de prestare este sediul social al L- C/copilaresc. Cu excepția cazului în care dispozițiile obligatorii ale conflictului legii protejează consumatorii, instanța din orașul Salzburg este instanța competentă.

Pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor dintre L- C/copilaresc și client, clientul poate să se adreseze platformei online furnizate de UE. Aici găsiţi legătura cu platforma SOL: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ L-C/copliaresc subliniază faptul că tranzacțiile de vânzare intermediate prin platforma sa sunt contracte încheiate între clienți. L-C/copliaresc nu oferă niciun articol, nu face nicio ofertă și nu acceptă nicio ofertă sau supoziţie.
 

Allgemeine Nutzungs- und Geschäftsbedingungen (kurz AGB)

1.     
Präambel

2.      Allgemeine Bestimmungen

1.      Geltungsbereich und Anwendung

2.      Entgegenstehende AGB

3.      Künftige Geschäfte

4.      Änderungen der AGB

5.      Nutzungsbedingungen und Datenschutz

6.      Anzeigenrichtlinien

3.      Daten und Datenschutz

1.      Allgemeines, Werbeinformation

2.      Weitergabe von Daten durch L-C/copilaresc

3.      Weitergabe von Daten durch Kunden

4.      Sperre und Löschung

4.      Sicherheit

5.      Verträge/Inserate/Services rechtliche Rahmenbedingungen

1.      Allgemeines

2.      Zugangsdaten und Daten

3.      Abschluss eines Vertrags

4.              Selbstregistrierung auf der Plattform

5.              Schalten von Inseraten

6.              Weitere Veröffentlichungen in anderen Medien

6.      Support

7.      Haftung und Gewährleistung

8.      Verrechnung und Bezahlung

1.      Allgemeines

9.      Rücktritt und Kündigung

1.      Allgemeines

2.      Hinweise für Verbraucher

3.      Kündigung des Vertrags nach Selbstregistrierung

10.  Schlussbestimmungen

1.      Geheimhaltung

2.      Rechtsnachfolge

3.      Schriftform

4.      Salvatorische Klausel

5.      Gerichtsstand und anwendbares Recht


1. Präambel

Unter www.copilaresc.ro wird ein teils kostenpflichtiger, teils kostenloser Internetdienst als Anzeigenportal für Waren, Dienstleistungen und mehr (im Folgenden kurz „Inserate“) betrieben, welche von privaten Personen als auch gewerblichen Kunden bereit gestellt und eingesehen werden können. Der Internetdienst ist im Eigentum von Lab-Com Trade GmbH, FN 276083f, und wird von diesem Unternehmen betrieben. Weitere Informationen ergeben sich aus dem Impressum.


2. Allgemeine Bestimmungen

2.1. Geltungsbereich und Anwendung

Die Allgemeinen Nutzungs- und Geschäftsbedingungen (im Folgenden kurz „AGB“) von Lab-Com Trade GmbH (im Folgenden kurz L-C) gelten für die Internetseite www.copilaresc.ro sowie aller zu dieser Domain gehörenden Subdomains und Webseiten. 
Diese AGB finden Anwendung auf alle Aufträge, Bestellungen und Rechtsgeschäfte zwischen L- C/copilaresc einerseits, und den Benutzern und Inserenten des Internetdienstes bzw. Bewerbern und Unternehmern, die die Bewerberdatenbank nutzen (im Folgenden kurz "Kunde"), andererseits. Sofern im Nachfolgenden „Kunde“ angeführt wird, gelten die Bestimmungen sowohl für Benutzer des Internetdienstes als auch für Inserenten. Sämtliche wechselseitigen Rechte und Pflichten der vorgenannten Vertragspartner bestimmen sich ausschließlich nach dem Inhalt des von L- C/copilaresc angenommenen Auftrages und den gegenständlichen Allgemeinen Nutzungs- und Geschäftsbedingungen.

2.2. Entgegenstehende AGB

Entgegenstehende AGB gelten nur, wenn sich L- C/copilaresc diesen ausdrücklich und schriftlich unterworfen hat.

2.3. Künftige Geschäfte

Die AGB gelten auch für künftige Geschäfte zwischen den Vertragspartnern, auch wenn bei einem künftigen Vertragsabschluss darauf nicht nochmals Bezug genommen wird, wobei diese Bestimmung nicht für Verbrauchergeschäfte gilt.

2.4. Änderungen der AGB

L- C/copilaresc behält sich vor, diese AGB jederzeit zu ändern. Auf die Änderung wird der Kunde durch Zusenden einer E-Mail hingewiesen. Bei Nutzung des Internetdienstes von L- C/copilaresc gilt die Zustimmung zu den geänderten AGB als erteilt. Sollte der Kunde mit den Änderungen nicht einverstanden sein, steht es ihm frei, seinen Account zu löschen.

2.5. Nutzungsbedingungen und Datenschutz

Es gelten die „Nutzungsbedingungen und Datenschutz“als Teil dieser AGB.

2.6. Anzeigenrichtlinien

Es gelten folgende „Anzeigenrichtlinien“ als Teil dieser AGB.
Auf dem Anzeigeportal copilaresc.ro können natürliche  Personen ihre vorhandenen Waren, Dienstleistungen oder Kleintiere gegen eine Registrierungsgebühr über einen Zeitraum von 30 Tagen bewerben. In diesem Zeitraum kann das Inserat beliebig geändert oder gelöscht werden.

3. Daten und Datenschutz

Sofern die Datenschutzerklärung in der aktuellen Version den Bereich Datenschutz anders bzw. konkreter beschreibt, geht sie den Bestimmungen in den Punkten 3.1. bis 3.4. vor.

3.1. Allgemeines, Werbeinformation

Die Bestimmungen des Datenschutzes in der gültigen Fassung des Datenschutzgesetzes und der Datenschutzgrundverordnung (DGVO) werden eingehalten. Der Kunde ist damit einverstanden, dass L- C/copilaresc seine angegebenen und vorhandenen Stamm- und Verkehrsdaten sowie sämtliche sich aus der Geschäftsbeziehung ergebenden Daten für seine Dienste und damit verbundene Leistungen (zB Verwaltung, Verrechnung, Datensicherung, Datenschutzkontrolle, Support, zur Marktforschung, für Studien, für bedarfsgerechte Angebote, Serviceleistungen, Dienste mit Zusatznutzen, bzw. zur Verbesserung des Service im automatisierten Verfahren und zur Verbesserung von Leistungen überhaupt,) speichert, nutzt und auswertet, sowie Auswertungen bzw. Statistiken nutzt und die Ergebnisse daraus verwertet (z.B. veröffentlichen, anderen zur Verfügung zu stellen). Der Kunde stimmt überdies zu, dass L- C/copilaresc dieselben Daten zur Zusendung von Informationen über Produkte und Dienstleistungen sowie Sonder- und Werbeaktionen zu diesen, per Post, E-Mail, Telefax, Telefon oder SMS verwenden darf. Die Zustimmung kann vom Kunden jederzeit schriftlich per E-Mail an info@copilaresc.ro bzw. auf dem Postweg an die im Impressum angegebene Adresse widerrufen werden. L- C/copilaresc ist auch berechtigt, im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen Protokolle der IP-Adressen zu speichern und zu nutzen. Gespeicherte Daten werden von L- C/copilaresc nach dem jeweiligen üblichen Stand der Technik angemessen geschützt. L-C/copilaresc haftet nicht für rechtswidrige Eingriffe Dritter (z.B. Viren, Hacking). L- C/copilaresc kann sich bei seinen Leistungen und bei der Verarbeitung der Daten unter Wahrung der einschlägigen Bestimmungen des Datenschutzes Dritter bedienen. Kunden nehmen zur Kenntnis, dass die angegebenen Daten von dritten Personen eingesehen werden können.

3.2. Weitergabe von Daten durch L- C/copilaresc

Der Kunde stimmt ausdrücklich zu und verzichtet auf die Geltendmachung von jeglichen Ansprüchen z.B. wegen Verletzung des Datenschutzes, dass die von Ihm angegebenen Daten gespeichert und an staatliche Stellen (Polizei, Gerichte, Behörden, Schutzverband gegen den unlauteren Wettbewerb oder sonst gemäß § 14 UGB klagebefugten Einrichtungen, sowie den österreichischen Werberat) weitergegeben werden, die Untersuchungen in Bezug auf Materialien/Inhalte vornehmen, die vom Kunden über L- C/copilaresc verbreitet werden oder die sich auf vom Kunden vorgenommene ungesetzliche Aktivitäten beziehen. Dazu gehören auch Aktivitäten im Bereich der privaten elektronischen Kommunikation. Weiters stimmt der Kunde der Weitergabe der Daten an jenen sonstigen Dritten zu, dessen Rechte durch vom Kunden vorgenommene Verbreitung von Inhalten oder vom Kunden gesetzte ungesetzliche Aktivitäten über L- C/copilaresc verletzt werden, oder der eine Verletzung nachvollziehbar behauptet. Dies gilt insbesondere im Falle der Weitergabe von Daten an Dritte im Wege eines Auskunftsbegehrens nach z.B. § 18 (4) ECG.

Besondere Bestimmungen für gewerbliche Kunden:

Der Kunde stimmt ausdrücklich zu, dass seine (übermittelten) Daten von L- C/copilaresc zum Zweck der Bonitätsprüfung an befugte Kreditschutzverbände und Kreditinstitute übermittelt werden dürfen. Diese Zustimmung ist jederzeit widerruflich. Siehe 3.1.)

3.3. Weitergabe von Daten durch Kunden

Achtung: Kunden sollten mit äußerster Sorgfalt und Umsicht persönliche Daten über die Plattform zur Verfügung stellen. Für einen allfälligen Missbrauch der über die Plattform veröffentlichten/anderen zur Verfügung gestellten Daten kann L- C/copilaresc keine Haftung übernehmen. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass personenbezogene Daten, die über das Internet und/oder in einem Printmedium veröffentlicht/anderen zugänglich gemacht werden, nicht mehr der Vertraulichkeit unterliegen. L- C/copilaresc hat in diesem Fall keinen Einfluss auf die Einhaltung datenschutzrechtlich relevanter Bestimmungen durch dritte Personen.

3.4. Sperre, Löschung

L- C/copilaresc wird immer dann, wenn sich herausstellt, dass ein Kunde gegen gesetzliche Vorgaben, gegen die gegenständlichen AGB inklusive Anzeigenrichtlinien und Nutzungsbedingungen sowie in sonstiger Weise gegen die guten Sitten, das Ansehen oder die Interessen von L- C/copilaresc verstößt oder die Funktionalität der Webseiten durch sein Verhalten beeinträchtigt, das Benutzerkonto kündigen, den Kunden sperren bzw. das eingestellte Inserat oder sonstigen eingestellten Inhalt löschen und den Vertrag sofort auflösen. Der Kunde hat keinerlei Ersatzanspruch. L- C/copilaresc gebührt das gesamte vereinbarte Entgelt. Darüber hinausgehende Ansprüche von L- C/copilaresc bleiben unberührt. Bei Kündigung des Accounts, Sperrung des Kunden, Löschen eines Inserats oder sonstiger eingestellter Inhalte sowie Einstellung des Dienstes ist L- C/copilaresc berechtigt, alle eingespielten Daten (auch Fotos) ohne jeglichen Ersatzanspruch zu löschen.


4. Sicherheit

Aus Sicherheitsgründen sollte der Kunde nur nachdem er selbst die URL: www.copilaresc.ro in der Adresszeile des Browsers eingegeben und damit auf die copilaresc Seite zugegriffen hat seinen Benutzernamen/Passwort eingeben. Der Kunde ist selbst dafür verantwortlich, sofern er Zugangsdaten über gefälschte Seiten weitergegeben hat.


5. Verträge/Inserate/Services rechtliche Rahmenbedingungen

5.1. Allgemeines

Die von L- C/copilaresc zur Verfügung gestellte Internet-Dienstleistung versteht sich als Anzeigenplattform. Die Kunden können auf dieser Anzeigenplattform Inserate platzieren bzw. Benutzer können mit Inserenten Kontakt aufnehmen und Verträge abschließen.

L-C/copilaresc stellt lediglich Informationen sowie technische Rahmenbedingungen für Kunden zur Verfügung. Die Kauf- und Mietanzeigen und Kundenbeiträge stellen keine rechtsverbindlichen Angebote von L-C/copilaresc dar. Ansprüche aus Verträgen zwischen Kunden können nicht gegenüber L-C/copliaresc geltend gemacht werden. L-C/copliaresc wird selbst nicht Vertragspartner der ausschließlich zwischen Kunden geschlossenen Verträge. Die Erfüllung dieser über die Plattform geschlossenen Verträge erfolgt ausschließlich zwischen den Kunden.

Die von L-C/copliaresc angebotenen, kostenpflichtigen „Funktionen“ stellen Angebote von  L-C/copliaresc zum Abschluss eines Vertrages über die jeweilige Funktion dar.

L- C/copilaresc ist auch weder Vermittler noch Makler. L- C/copilaresc haftet daher auch nicht für das Zustandekommen oder Nichtzustandekommen eines Vertrags zwischen Kunden sowie für einen bestimmten Erfolg eines Inserats. Für die Richtigkeit von Identitätsangaben von Kunden bzw. die Erreichbarkeit eines Kunden über die angegebenen Kontaktdaten ist L- C/copilaresc nicht verantwortlich. Sofern nicht zwingend gesetzlich die Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes zur Anwendung gelangen, gelten die Bestimmungen für Unternehmer (UGB oder sonstige relevante Gesetzesbestimmungen). Ohne die schriftliche Bestätigung von L-C/copilaresc gelten mündliche Absprachen, Zusagen und Auskünfte insbesondere von L- C/copilaresc Mitarbeitern/Verkäufern - vorbehaltlich anderslautender zwingender gesetzlicher Bestimmungen (z.B. KSchG) nicht.

Der Kunde ist nicht berechtigt, die dargestellten Informationen auf einen Rechner und/oder Datenträger herunterzuladen. Das wiederholte und systematische Herunterladen auch von nach Art und Umfang nur unwesentlichen Teilen der dargestellten Informationen steht dem Herunterladen eines nach Art und Umfang wesentlichen Teils der dargestellten Informationen gleich. Untersagt ist insbesondere auch der Einsatz von Computerprogrammen zum automatischen Auslesen von Daten, wie z.B. Scraping, Crawlern, Spidern oder Bots.

Das Ausdrucken der dargestellten Informationen ist nur für private Zwecke und nur in dem hierfür zwingend erforderlichen Umfang erlaubt. Jegliche Nutzung der dargestellten Informationen zu geschäftlichen Zwecken, insbesondere die gewerbliche Nutzung ist ausgeschlossen.

5.2. Zugangsdaten und Daten

Der Kunde ist verpflichtet, seine Zugangsdaten (z.B. Benutzername, Passwort, etc.) geheim zu halten und vor unbefugtem Zugriff durch Dritte zu schützen. Der Kunde hat Missbrauch bzw. unbefugte Nutzung an L- C/copilaresc sofort schriftlich zu melden. Bis dahin wird dem Kunden jeder Zugriff und jede mit seinem Benutzerkonto zusammenhängende Handlung oder Inanspruchnahme von Leistungen zugerechnet.

Bei Nichteinloggen des Kunden über einen Zeitraum von 12 Monaten behält sich L- C/copilaresc vor, den Account ohne Ansprüche des Kunden zu deaktivieren.

5.3. Abschluss eines Vertrags

Die angegebenen Daten des Kunden müssen richtig, vollständig, wahrheitsgemäß und entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen sein.

Die Nutzung der Services ist natürlichen Personen ab 18 Jahren, die in der Lage sind einen verbindlichen Vertrag abzuschließen, gestattet sowie mündigen Minderjährigen zwischen 14 und 18 Jahren mit Einverständnis der Eltern.

L-C/copilaresc behält sich vor, insbesondere aus nachstehenden Gründen - und ohne jeglichen Ersatzanspruch des Kunden – den Vertrag ohne Angabe von Gründen abzulehnen, aufzulösen, den Kunden zu sperren bzw. eingestellte Inserate ersatzlos zu löschen.

·         bei Zuwiderhandeln gegen diese AGB inkl. Anzeigenrichtlinien und Nutzungsbedingungen

·         bei Fremdwerbung oder Verlinkung zu anderen Webseiten

·         bei begründetem Verdacht auf missbräuchliche Verwendung des Internetdienstes oder der Leistungen von L-C/copilaresc

·         bei Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen, wesentliche Vertragsbestimmungen, die guten Sitten, das Ansehen oder berechtigte Interessen von L-C/copilaresc

·         bei Beendigung des Vertragsverhältnisses zwischen dem Kunden und L-C/copilaresc wegen Verletzung von wesentlichen Vertragsbestimmungen durch den Kunden

·         bei unvollständigen oder unrichtigen Angaben bei der Bestellung oder Nichtbeibringung geforderter Nachweise oder Unterlagen

·         bei fehlender behördlicher Genehmigungen (z.B. Gewerbeberechtigung), fehlender Rechts-, oder Geschäftsfähigkeit

·         bei Zahlungsverzug gegenüber L-C/copilaresc (siehe Punkt 3.1.)

·         bei bewusstem Übergehen der L-C/copilaresc Gebührenstruktur

·         bei beanstandeten Inseraten durch den Österreichischen Werberat

Alle Rechte und Pflichten des Internetdienstes von L-C/copilaresc gelten auch für Mitarbeiter des Kunden oder sonstige Dritte (Erfüllungsgehilfen), denen dieser Dienst berechtigterweise zur Nutzung überlassen wurde. Kunden haften für Dritte wie für eigenes Verschulden.

5.3.1. Selbstregistrierung auf der Plattform

Durch die Selbstregistrierung (bei L-C/copilaresc) entsteht ein Vertragsverhältnis auf unbestimmte Zeit von L-C/copilaresc und dem Kunden gemäß den gegenständlichen AGB.

Die Registrierung ist kostenpflichtig und ermöglicht die Nutzung von Zusatzfunktionen z.B. Suchagent, Merkliste) und ist Voraussetzung für die Schaltung von Anzeigen auf dem Internetportal von L-C/copilaresc. Ein Anspruch auf Registrierung besteht nicht.

5.4. Schalten von Inseraten

Die vollständigen Richtlinien zur Inseratschaltung finden Sie unter unseren Anzeigenrichtlinien; diese Richtlinien verstehen sich als Bestandteil der vorliegenden AGB. Inserate, die nicht diesen Richtlinien entsprechen, werden ersatzlos gelöscht.

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass der Vertrag über die Inseratschaltung bzw. den Kauf von Zusatzoptionen/Services mit L-C/copilaresc durch schriftliche, E-Mail oder Pop-up Annahme, interaktives Auswählen der Produkte/Services auf der Plattform, Annahme des bindenden Angebots oder durch tatsächliche Leistungserbringung zustande kommt.

Die Schaltung eines Inserats erfolgt lediglich in der angebotenen Form (Format, Felder, Textumfang, etc.). L-C/copilaresc hat das Recht, das Inserat erst bis zu 72 Stunden (oder in besonderen Fällen bzw. bei besonderen Umständen auch darüber hinaus) nach der Erfassung zu veröffentlichen.

L-C/copilaresc kann jederzeit seine Leistungen erweitern bzw. abändern und ist berechtigt, Werbung auf www.copilaresc.ro zu schalten. L-C/copilaresc ist auch berechtigt, aber nicht verpflichtet, die vom Kunden übermittelten Unterlagen (z.B. Fotos, Videos, etc.) für die Veröffentlichung geeignet zu optimieren bzw. aus Sicherheitsgründen zu verändern. Der Kunde haftet für die Richtigkeit der von ihm angegebenen Daten und übermittelten Informationen.

Die Inseratschaltungen werden nach der vereinbarten Laufzeit automatisch deaktiviert. Sofern eine zeitlich unbegrenzte Inseratschaltung vereinbart ist, bleibt das Inserat solange aktiv bis der Kunde dieses deaktiviert oder löscht - jedenfalls jedoch nur für maximal 12 Monate.

Alle Informationen zu Laufzeiten der Inserate und Erklärungen zu den Produkten sind auf www.copilaresc.ro ersichtlich.

L-C/copilaresc ist zur Prüfung der Inseratschaltung auf Rechtskonformität und zur Anregung notwendig erscheinender Änderungen berechtigt, aber nicht verpflichtet. L-C/copilaresc kann rechtlich notwendige Eingriffe auch ohne vorherige Rücksprache mit dem Kunden vornehmen (z.B. Löschen von Verlinkungen zu Mitbewerbern, Kennzeichnung als „Werbung“, etc.).

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass Qualitätsabweichungen im Online- oder Printbereich im Vergleich zu Originalunterlagen (z.B. Fotos) vorkommen können. Für abweichende Druckqualität sowie Übermittlungsfehler wird von L-C/copilaresc keine Haftung übernommen.

 

5.5. Leistungen des Kunden

Die Überprüfung und allfällige Änderung des Inserats in Bezug auf inhaltliche, rechtliche, zeitliche oder sonstige Richtigkeit, Aktualität, etc. sowie Deaktivierung und Löschen obliegt ab Aktivierung des Inserats bis zum Ablauf des vereinbarten Leistungszeitraums dem Kunden. Mit Eingabe des Inserats bestätigt der Kunde ausdrücklich die Veröffentlichung in dieser Form; L-C/copilaresc übernimmt keinerlei Haftung.

Dem Kunden obliegt daher die Verpflichtung, nicht (mehr) aktuelle Inserate (z.B. Verkauf von angebotener Ware) sofort zu deaktivieren oder zu löschen.

Es ist dem Kunden nicht erlaubt, Mehrfachschaltungen von Inseraten durchzuführen. Inserate sind in der richtigen Rubrik bzw. einer bestimmten Region zu schalten. L-C/copilaresc behält sich das Recht vor, Inserate ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden unter der richtigen Rubrik zu veröffentlichen, bzw. das Inserat in der falschen Rubrik ohne gleichzeitige Korrektur durch Veröffentlichung in der richtigen Rubrik sowie Mehrfachschaltungen zu löschen.

Angebotene gebrauchte Artikel müssen sich im physischen Besitz des Kunden befinden.


6. Urheber-/Leistungsschutzrechte

Der Kunde anerkennt ausdrücklich, dass am Gesamtbild als auch an Teilen der von L-C/copilaresc erstellten Inserate als auch von Dritten eingestellten Inseraten und den sonstigen auf www.L-C/copilaresc.at veröffentlichten Inhalten (Texte, Marken, Fotos, Datenbanken, Layout, etc.) die alleinigen Urheber- bzw. Leistungsschutzrechte L-C/copilaresc zustehen. Dies beinhaltet u.a. die uneingeschränkte On- und Offline Nutzung dieser Inhalte. Diese Rechte verbleiben auf Dauer bei L-C/copilaresc, auch wenn der User nicht mehr L-C/copilaresc registriert ist.

Sofern im Einzelnen mit dem Kunden nicht etwas anderes schriftlich vereinbart wurde, gehen mit der Zahlung des Entgelts keine Rechte an den Inserenten über.

Der Kunde ist daher auch nicht berechtigt, sofern mit L-C/copilaresc nicht vorher schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, von L-C/copilaresc erstellte Inserate außerhalb von Webseiten von L-C/copilaresc zu verwenden.

Dem Kunden ist es nicht gestattet, die Gestaltung der Webseiten von L-C/copilaresc bzw. eines Inserats zu beeinflussen (z.B. optisch, strukturell).

Mit der Einstellung bzw. Einspeisung (über z.B. Selbsteingabe, Datenschnittstelle) des Inserats räumt der Inserent selbst oder im Namen des Rechtsinhabers L-C/copilaresc das ausschließliche und übertragbare Nutzungsrecht ein, diese Inhalte zeitlich und räumlich unbegrenzt im Rahmen von L-C/copilaresc und dessen Partner-/Konzernmedien zu verbreiten, zu ändern, zu bearbeiten, zu veröffentlichen bzw. öffentlich zur Verfügung zu stellen.

Die Rechtseinräumung umfasst gleichzeitig das Recht für L-C/copilaresc, die Inserate etc. zu Eigenwerbezwecken zu nutzen. L-C/copilaresc hat das Recht aber nicht die Pflicht, rechtswidrige Eingriffe in an L-C/copilaresc übertragene Nutzungsrechte im eigenen Namen abzuwehren bzw. hieraus resultierende Ansprüche allenfalls auch gerichtlich geltend zu machen. Der Inserent wird L-C/copilaresc im Falle der Abwehr durch L-C/copilaresc selbst jedenfalls bestmöglich unterstützen. Der Inserent hat jegliche Ansprüche Dritter, die an ihn herangetragen werden, unverzüglich und schriftlich L-C/copilaresc zur Kenntnis zu bringen.


7. Haftung und Gewährleistung

L-C/copilaresc trägt keine Verantwortung dafür, dass Inserate zu einem bestimmten Zeitpunkt online gehen und/oder deaktiviert/gelöscht werden.

L-C/copilaresc haftet weder für einen bestimmten Erfolg eines Inserats noch für die Durchsetzbarkeit eines über den Marktplatz geschlossenen Vertrags (z.B. Kauf einer Ware). L-C/copilaresc haftet auch nicht für die am Marktplatz angebotenen Waren, Dienstleistungen, etc., weder aus Gewährleistung oder Garantie, noch aus Schadenersatz, Produkthaftung, etc. Angebotene Waren, Dienstleistungen, etc. stellen keine verbindlichen Angebote von L-C/copilaresc dar. L-C/copilaresc ist weder Vermittler noch Makler. L-C/copilaresc hat keine wie immer geartete Verpflichtung, weitere Informationen über die von Kunden angebotenen/inserierten Waren, Dienstleistungen, etc. einzuholen oder weiterzugeben.

Sofern abrufbare Inhalte oder Inserate von Kunden oder in deren Auftrag eingestellt und zugänglich gemacht werden, übernimmt L-C/copilaresc keine wie immer geartete Haftung für Inhalt, Richtigkeit, Aktualität oder Verlässlichkeit, Missbrauch, Schreib- und Übermittlungsfehler, etc., von Identitätsangaben von Kunden bzw. die Erreichbarkeit der Personen aufgrund angegebener Informationen.

Der Kunde des Internetdienstes erklärt, dass er die Nutzung des Internetdienstes nur im Rahmen der vertraglichen oder gesetzlichen Bestimmung und ohne Verletzung von Rechten Dritter durchführt. Insbesondere erklärt der Kunde die urheberrechtlichen, wettbewerbsrechtlichen, markenschutzrechtlichen und sonstigen zustehenden Rechte Dritter nicht ohne deren Zustimmung zu nutzen, zu bearbeiten, zu verfälschen, zu löschen oder unkenntlich zu machen.

Der Kunde erklärt L-C/copilaresc in jedem Fall von etwaigen Ansprüchen Dritter, die in seinem Verantwortungsbereich gegründet sind, vollkommen schad- und klaglos zu halten. Der Kunde verpflichtet sich daher, L-C/copilaresc vollständig (einschließlich Rechtsanwalts- und Gerichtsverfahrenskosten) schad- und klaglos zu halten, falls L-C/copilaresc wegen vom Kunden eingestellter und damit veröffentlichter Inhalte zivil- oder strafrechtlich, gerichtlich oder außergerichtlich, insbesondere durch Privatanklagen wegen Beleidigung, übler Nachrede, Kreditschädigung nach dem Strafgesetz oder durch Verfahren nach dem MedienG., dem UrheberrechtsG sowie sonstigen Immaterialgüterrechten, dem UWG (Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb) oder wegen zivilrechtlicher Ehrenbeleidigung und/oder Kreditschädigung (§ 1330 ABGB) oder aufgrund eines Verstoßes gegen diese AGB in Anspruch genommen wird.

Die Gewährleistung von L-C/copilaresc gegenüber Kunden erstreckt sich nur auf die dem derzeitig üblichen technischen Standard entsprechende Wiedergabe des entgeltlichen Inserats sowie auf die entsprechende Verfügbarkeit von Daten. Unentgeltliche Inserate bzw. Serviceleistungen (Suchagent, Merklisten, Zustellung von Anfragen) berechtigen nicht zur Geltendmachung von Ansprüchen. Für Fehler, die den Sinn des Inserats nicht wesentlich beeinträchtigen, wird keine Haftung übernommen bzw. kein Ersatz geleistet.

L-C/copilaresc haftet nicht für Schäden, die dem Kunden aus dem Missbrauch von an Dritte übermittelten Daten (z.B. in Anzeigen, E-Mails, Bewerbungen, Weiterempfehlungen etc.) resultieren.

Die von L-C/copilaresc automatisiert oder manuell erstellten oder geänderten Inserate stellen immer nur einen Entwurf dar, der vom Auftraggeber nach eingehender sachlicher und rechtlicher Prüfung freigegeben werden muss.

Reklamationen: Beanstandungen aller Art des Inserats sind – sofern keine Selbsteingabe/Änderung erfolgte –unverzüglich längstens innerhalb von 2 Werktagen nach Erscheinen/Änderung des Inserats vom Inserenten L-C/copilaresc schriftlich und unter Anführung des Reklamationsgrundes mitzuteilen. Danach gilt das Inserat als mängelfrei anerkannt.

Bei Mangel eines entgeltlichen Inserats, den L-C/copilaresc zu vertreten hat, hat der Inserent nach Wahl von L-C/copilaresc Anspruch auf eine neue Erstanzeige im Umfang der dem Mangel zugrunde liegenden Anzeige. Schlägt eine Verbesserung innerhalb der angemessenen Frist fehl, so kann der Inserent erst nach weiterer angemessener Fristsetzung und Verbesserungsversuch eine Preisminderung verlangen. Darüber hinaus stehen dem Inserenten – außer es ist gesetzlich zwingend etwas anderes geboten - keine Ansprüche zu.

Der Inserent ist insbesondere bei Selbsteingabe verantwortlich für die korrekte Erfassung der Inserate, Foto- und sonstiges Material ist in dem menüdefinierten Format in einwandfreiem Zustand einzustellen. L-C/copilaresc kann keine wie immer geartete Gewähr für die Richtigkeit von telefonisch aufgegebenen Inseraten oder Änderungen übernehmen.

Kunden sind selbst dafür verantwortlich, Daten, die sie benötigen (z.B. für Auftragsabwicklung, Beweissicherung, Archivierung, etc.) mittels unabhängigem/externem Speichermedium geeignet zu sichern und aufzubewahren. L-C/copilaresc ist berechtigt, alle Daten inklusive Fotos 3 Monate nach Ablauf/Löschen (Deaktivierung, etc.) des Inserats zu löschen.

L-C/copilaresc haftet nicht für die Kompatibilität des Internetdienstes mit der Hard-, Software, für die ständige Verfügbarkeit, für Viren, Missbrauch oder Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung des Kunden aufgrund von ungeeigneter, verwendeter Hard- und Software sowie für Fehlfunktionen, die aufgrund der Internetanbindung oder die sonst aus der Nutzung der Daten oder des Internetdienstes entstehen. Die Kunden sind auch selbst dafür verantwortlich, welche Verlinkungen sie in Anspruch nehmen.

L-C/copilaresc weist darauf hin, dass L-C/copilaresc seine Leistungen aus notwendigen Gründen einschränken, vorübergehend einstellen kann (z.B. Wartung, Sicherheits-, Kapazitäts-, Verbesserungsgründe). Diese Maßnahmen stellen keinen Ausfall dar und können auch nicht, selbst wenn sie im selben Leistungszeitraum in dem ein Ausfall vorkommt vorgenommen werden, zu einer Ausfallszeit addiert werden.

L-C/copilaresc weist ausdrücklich darauf hin, dass die unberechtigte Herstellung von Kopien, unberechtigtes Verlinken (Framing) bzw. Veröffentlichung von Inseraten als eigenes Angebot eines Dritten getarnt nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. L-C/copilaresc wird sich bemühen, soweit technisch und rechtlich möglich und zumutbar, diese Vorgehensweisen zu unterbinden. Der Inserent erteilt L-C/copilaresc dazu bereits jetzt die allenfalls notwendige Zustimmung. Der Inserent hat jedoch keinerlei Ansprüche gegenüber L-C/copilaresc aus einer trotzdem erfolgten unberechtigten Vorgehensweise von Dritten.

Sofern L-C/copilaresc nach den gesetzlichen Bestimmungen für einen Schaden einzustehen hat, ist die Haftung von L-C/copilaresc auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Eine weitergehende Haftung von L-C/copilaresc, insbesondere für leichte Fahrlässigkeit, atypische Schäden, entgangenen Gewinn, Mangelschäden, mittelbare- und Folgeschäden, Schäden Dritter, etc. ist ausgeschlossen. Die Haftung von L-C/copilaresc ist jedenfalls betragsmäßig mit dem Betrag/Preis des gegenständlichen Auftrags mit dem Kunden begrenzt. Die Beweislast für das Verschulden von L-C/copilaresc trägt der Kunde. Schadenersatzansprüche verjähren jedenfalls innerhalb von sechs Monaten. Dies gilt vorbehaltlich anderslautender zwingender gesetzlicher Bestimmungen (z.B. Konsumentenschutzgesetz).

Eine Haftung von L-C/copilaresc für Schäden aufgrund höherer Gewalt (z.B. Streik, Kriegsverbrechen, Erdbeben) ist ausgeschlossen.


8. Verrechnung und Bezahlung, Widerrufrecht für Verbraucher

8.1. Allgemeines

Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die sich aus der jeweils gültigen Preisliste ergebenden Entgelte, die unter www.copilaresc.ro in der jeweiligen Anzeigenaufgabe eingesehen werden können (Preislisten für Paketangebote können unter info@copilaresc.ro angefordert werden). L-C/copilaresc behält sich vor, von Kunden Gebühren, z.B. für Zusatzoptionen oder für die Nutzung von Services, etc. einzuheben. Die Preise werden in der Preisliste für Zusatzoptionen angeführt. Kunden tragen alle mit ihrer Zahlung (z.B. Überweisung) verbundenen Kosten und Spesen, wie beispielsweise Bankspesen, Manipulationsgebühren. Vom Verbraucher zu bezahlende Beträge/Preise verstehen sich exklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer, Abgaben und sonstiger Zuschläge (Nettopreise), diese werden gesondert vermerkt.

Die Bezahlung erfolgt grundsätzlich vor Aktivierung der Leistung (z.B. Inserat, Zusatzoption, Service, etc.) und hat gemäß den jeweils möglichen von L-C/copilaresc angeführten Zahlungsmitteln (Kreditkarte, SMS-Zahlung, Online-banking oder über Gutscheine etc.) zu erfolgen.

L-C/copilaresc ist berechtigt, eine Gesamtrechnung für alle Leistungen von L-C/copilaresc auszustellen; dies unabhängig davon, ob diese Leistungen aus unterschiedlichen Verträgen geschuldet werden.

Bei der Bezahlung über unseren Payment Provider mit Kreditkarte wird nach Eingabe der Stammdaten eine Rechnung per E-mail zugesandt. Bei Bezahlung per SMS erscheint der Abzug auf der monatlichen Mobilrechnung. L-C/copilaresc behält sich vor Beträge auf 1 vollen Cent auf- oder abzurunden.

Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Zugang zu rügen, widrigenfalls sie als vom Kunden anerkannt gelten.

Bei Zahlungsbelegen hat der gewerbliche Kunde die Kundennummer, der private Kunde den L-C/copilaresc code und/oder seinen Benutzernamen (E-Mailadresse) anzugeben. Die sonst entstehenden Aufwände für eine Recherche werden dem Kunden in Rechnung gestellt. Erst mit der richtigen Zuordnung tritt die schuldbefreiende Wirkung der Zahlung ein.

Bei Bezahlung mittels Kreditkarte oder Bankeinzug hat der Kunde dafür Sorge zu tragen, dass die Kreditkarte bzw. das Konto nicht gesperrt bzw. abgelaufen ist, widrigenfalls daraus entstehende Verzögerungen bei der Bezahlung gehen zu Lasten des Kunden. In diesem Fall können dem Kunden Verzugszinsen verrechnet werden.

Wird die Bezahlung auf der Plattform über einen Payment Provider abgewickelt, haftet L-C/copilaresc nicht für die Sicherheit der Daten bzw. durch Fehler des Payment Providers verursachte Falschbuchungen.

L-C/copilaresc behält sich vor, die Bezahlung von Einzelinseraten bzw. Zusatzoptionen oder Services durch zuvor aufgeladenes Guthaben anzubieten (Prepaid). Kunden haben in diesem Fall ausreichendes Guthaben zu erwerben. Kunden können jederzeit ihren Kontostand in ihrer "Anzeigenverwaltung“ (Mein L-C/copilaresc) einsehen. Reklamationen haben binnen 14 Tagen ab der jeweils letzten Änderung zu erfolgen, widrigenfalls gilt das Konto als anerkannt.

Prepaid Gutscheine bzw. über einen Payment Provider aufgeladenes Guthaben haben eine Gültigkeit von 12 Monaten. Es erfolgt keine Rückerstattung von nicht verbrauchtem Guthaben.

L-C/copilaresc haftet nicht für einen von L-C/copilaresc nicht zu vertretenden Missbrauch, Diebstahl, Verlust des Guthabens bzw. sonstigen mit dem Guthaben-Konto in Verbindung stehenden Daten und/oder Informationen, etc.

Soweit der Inserent Anlieferungsfristen nicht einhält und daher das Inserat nicht oder nicht termingerecht veröffentlicht werden kann, lässt dies den Anspruch von L-C/copilaresc auf Zahlung der vereinbarten Vergütung unberührt. Dies gilt auch für den Fall, dass L-C/copilaresc den Inserenten berechtigterweise sperrt oder das Inserat aus Gründen, die der Inserent zu vertreten hat, löscht.

8.2. Besondere Bestimmungen für gewerbliche Kunden:

Die Preise sind exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer sowie aller sonstigen jeweils gültigen Gebühren, Steuern, Abgaben (z.B. 5% Werbeabgabe).

8.3. Soweit nachträglich Steuern oder sonstige Abgaben eingeführt oder vorgeschrieben werden, gehen diese zu Lasten des Kunden.


9. Widerruf, Rücktritt und Kündigung

9.1. Allgemeines

Die Übermittlung der Auflösung des Vertragsverhältnisses durch L-C/copilaresc via E-Mail ist ausreichend und gilt mit Zustellbestätigung des Servers bzw. Mailservices des Kunden als zugegangen.

9.2. Hinweise für Verbraucher

Das Widerrufsrecht findet Anwendung bei Verbrauchern im Sinne des Gesetzes, die kostenpflichtige Funktionen (Inserat etc.) in Anspruch nehmen.

Der Kunde kann den Vertrag über eine kostenpflichtige Funktion innerhalb von 14 Kalendertagen, ohne Angabe von Gründen in Schriftform (E-mail) widerrufen. Die Frist beginnt mit dem Tag des Vertragsabschlusses. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: info@copilaresc.ro

Der Kunde erklärt sich beim Kauf einer Funktion damit einverstanden, dass L-C/copilaresc sofort und noch vor Ablauf der Widerrufsfrist die gewählte entgeltliche Funktion vollumfänglich freischaltet. Gleichzeitig nimmt der Kunde zur Kenntnis, dass er mit der sofortigen und vollständigen Freischaltung der entgeltlichen Dienste sein Widerrufsrecht verliert.

 

9.3. Kündigung des Vertrags nach Selbstregistrierung
 

Dem Kunden, der Verbraucher ist, stehen darüber hinaus die gesetzlichen Möglichkeiten für den Rücktritt unbeschränkt zu.
Der Kunde kann sein Inserat (bzw. Zusatzoption, Service, etc.) jederzeit auch vor Ablauf der vereinbarten Zeit deaktivieren. Der Kunde bleibt in diesem Fall zur Zahlung der vollen Vergütung verpflichtet.

L-C/copilaresc ist berechtigt, den Vertrag jederzeit aus wichtigem Grund aufzulösen (außerordentliche Kündigung). Wichtige Gründe sind insbesondere die in Punkt 5.3. genannten Gründe.


10. Schlussbestimmungen

10.1. Geheimhaltung

Informationen, Daten, Unterlagen, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, Ideen, Know-How, Codes etc. (kurz „Informationen“), die dem Kunden im Rahmen der Geschäftsbeziehung zu L-C/copilaresc bekannt werden, unterliegen – unabhängig auf welchem Weg diese zugegangen sind (elektronisch, print, etc.) der strengen Vertraulichkeit. Ausgenommen sind solche Informationen, die bereits allgemein öffentlich bekannt oder sonst öffentlich zugänglich sind oder ausdrücklich von L-C/copilaresc als nicht vertraulich bezeichnet werden. Dem Kunden ist es daher untersagt, vertrauliche Informationen selbst außerhalb des Vertragszweckes zu nutzen, noch diese Dritten unberechtigt zur Verfügung zu stellen. Die Vertraulichkeit gilt auch nach einer allfälligen Vertragsbeendigung als vereinbart.

10.2. Rechtsnachfolge

 

Alle Rechte und Pflichten sind auf Rechtsnachfolger (Einzel-, Gesamtrechtsnachfolge) zu überbinden. Die Weitergabe von Rechten und Pflichten an Dritte ist dem Kunden ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung von L-C/copilaresc nicht gestattet.

10.3. Schriftform

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Allfällige Änderungen und Ergänzungen im Zuge des Internetdienstes mit L-C/copilaresc abgeschlossener Vereinbarungen bedürfen der Schriftform; dies gilt auch für Nebenabreden und Zusicherungen sowie nachträgliche Vertragsänderungen, wie auch das Abgehen von Schriftformerfordernis.

10.4. Salvatorische Klausel

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen lässt die Geltung der übrigen Bestimmungen der AGB unberührt und tritt an die Stelle der unwirksamen Klausel eine wirksame Klausel die ersterer nach deren Sinn und Zweck wirtschaftlich und rechtlich am nächsten kommt. Dies gilt sinngemäß auch für den Fall einer Lücke in den Bestimmungen.

10.5. Gerichtsstand und anwendbares Recht

Auf alle Rechtsverhältnisse zwischen L-C/copilaresc und den Kunden des Dienstes findet österreichisches Recht unter Ausschluss von Verweisnormen des IPR bzw. des UN-Kaufrechtsübereinkommens Anwendung. Erfüllungsort ist der Sitz von L-C/copilaresc. Sofern zwingende Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes nicht entgegenstehen, gilt das sachlich in Betracht kommende Gericht für die Stadt Salzburg vereinbart.

Zur außergerichtlichen Streitbeilegung zwischen L-C/copilaresc und dem Kunden kann sich der Kunde an die von der EU zur Verfügung gestellten Online-Plattform wenden. Hier der Link zur ODR-Plattform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. L-C/copliaresc weist darauf hin, dass es sich bei den Kaufabschlüssen, die über seine Plattform vermittelt werden, um Verträge zwischen den Kunden handelt. L-C/copliaresc bietet keine Artikel an, gibt keine Gebote ab und nimmt keine Gebote und Annahmen entgegen.